Կարդում ենք՝ Վահան Տերյան «Մթնշաղի անուրջներ»

Ձայնագրությունը՝ Կայ Խաչատրյանի:

Ղեկավար՝ Քնարիկ Ներսիսյան: