Գիր, որ խորհուրդի ճանապարհ է

pin ≫ baleighc731

1400 անգամ ես առիթ եմ ունենում կարդալու, եղել է ընթացք, որ անգամ կրթահամալիրի աշխատակազմում չեմ եղել, բայց կարդացել եմ: Անգամ, երբ news room -ում պետք է իմ news list-ը կազմեի կամ պատրաստվեի եթերին, մեկ է, օրվա մեջ առիթը չէի կորցնում, բացում էի գիրը ու կարդում: Դա կապ էր կրթահամալիրի հետ, ամբողջական մի էջ, որտեղ թե՛ կրթահամալիրի առօրյան էր արտացոլված, թե՛ զարգացումը, հեռանկարը:

Читать далее

Реклама

Կրթության հավասար պայմաններ, թերապևտիկ միջավայր. Համընդհանուր ներառում

Երկու տարի առաջ, երբ նոր էի ստանձնել ծրագրի ղեկավարի դերը ամռանը ես հանդիպեցի իմ հերոսին՝ Դավթին:  Դավիթը մասնակցեց ամառային մուտքի ճամբարին, ապա դարձավ մեր սովորողը: Դավիթը դարձավ խթան լիարժեք ընկալելու թե ի՞նչ է համընդհանուր ներառականությունը, կրթության հավասար պայմանները, ընտանիքի ներառումը և այլ կարևոր հանգամանքներ:  2016-Ի Գիտագործնական հավաքին հանդես եկա փոքրիկ ուսումնասիրությամբ, կլոր սեղանով, որի առանցքում ուսուցչի օրագիրն էր և դրա արդյունավետությունը, առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողների ուսումնական նյութերը, նրանց հետ անհատական աշխատանքը: Աշխատանքի ընթացքում նաև թերապիաների մի շարք ձևեր մտան ուսումնական առօրյա, որպես ներառման արդյունավետ գործիքներ: Այն թափը, որ սկսվեց ունեցավ կամ ապրեց այլ զարգացում: Оրապատումը չգործեց, քանի որ դասավանդողները ինչ որ մի պահ հոգնեցին, ձևակերպեցին, որ կեղծ գործիք է քանի որ կան ուսումնական ընդհանուր արդյունքներ՝ պատումներ, ֆոտոշարեր, ֆիլմեր:

Գուցե ճիշտ է, քանի որ մեկ է ներառական կրթության դեպքում առանձնացնելը խմբից, այլևս ներառում չէ:

Այսօր ես կխոսեմ Համընդհանուր ներառման մասին, կներկայացնեմ մի քանի արդյունքներ, բացթողումներ:

Կրթության իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք, իսկ ի՞նչ է ներառական կրթությունը:

ՀՀ Հանրակրթության մասին օրենքում ներառական կրթությունը սահմանվում է այսպես՝

ներառական կրթություն` յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովում: Ստացվեց, որ չկա խտրություն, կա հավասար պայմաններ: Ներառական կրթությունը երեխայի նկատմամբ ցանկացած խտրականություն բացառելու,  յուրաքանչյուրին իր առանձնահատկություններով եւ եզակիությամբ ընդունելու մոտեցում է: Ստացվեց որ, բոլորը հավասար պայմաններում են:  Յուրաքանչյուր մարդ ունի զարգացման իր առանձնահատկությունը, յուրաքանչյուրը  սովորելու, ընկալելու   արագությունը տարբեր է, իսկ մտածե՞լ եք ի՞նչ կլիներ, եթե բոլոր մարդիկ լինեին իրար նման…..ըստ իս մի զարհուրելի բան կլիներ: Նշվածի համար, որ երեխան տարբեր է ու այդ տարբերությամբ նրան հասարակությունից, համայնքից, ընտանիքից մեկուսացնելը հատուկ դպրոցում, դա արդեն հակասում է ընտանիքի և համայնքի կյանքին մասնակցության նրանց իրավունքին, ստեղծում, առաջացնում է նրանց հանդեպ նախապաշարումներ, կանխակալ վերաբերմունք: Ընդամենը անհրաժեշտ է կազմակերպված, բաց, անվտանգ միջավայր, մանկավարժական հատուկ հմտություններ՝ երեխայի առանձնահատկություններին, անհատական կրթական պահանջմունքներին, զարգացման տեմպերին, ընդունակություններին և կարողություններին համապատասխանող տարբեր մեթոդների օգտագործմամբ ուսուցման գործընթացին նրանց հաղորդակից դարձնել:

Կրթության կազմակերպման համար առանցքային և հատկանշական դեր ունի միջավայրը, որը դառնում է կազմակերպիչ, ազդու, թելադրող ոչ միայն հատուկ կարիքով սովորողների  ուսումնական  գործընթացի մեջ ներգրավելու համար, այլև բոլորի, ընդհուպ դասավանդող ուսուցիչների: Ներառական միջավայր, միջավայր որտեղ դու դու ես, որտեղ ներդաշնակ ես, որտեղ չկա լարում դու բաց ես ու պատրաստ հոսելու, արարելու, ստեղծագործոլու, աշխատելու, միջավայր, որը առավելագույնը նպաստում է սովորողների ակտիվության բարձրացմանը։

Սա կարևոր և առանցքային կետն է ներառական կրթության կազմակերպման մեջ, երբ միջավայրը չի պատնեշում, խտրություն չի դնում, չի ճնշում, չի բանտում:

IԻնչպես Մ. Մոնտենը իր հայտնի «Փորձեր» աշխատության մեջ ասում է.«Հազար ճամփա է մեզ շեղում նպատակից, մինչ դեպի այն տանում է միայն մեկը»:  Այո, հասարակության, հանրության մեջ ընդունված է ներառական կրթություն կազմակերպելը, ասոցավում է մեծ գումարների, անհասկանալի բարդությունների հետ: Իհարկե, միջոցներ անհրաժեշտ են բայց պետք է սկսել, փոքրիկ քայլերից՝ փոխել միջավայրը, դրանով ազդել, կրթել, փոխել ուսուցչին ևա յդ շղթայական կապով կարող ես արդյունք ունենալ:

Տիպային, խորհրդային 14 խմբանի մանկապարտեզի շենքը շարունակ փոփոխություն է ապրում` ներսի բովանդակությունը՝ մանկավարժությունը փոփոխության է ենթարկում շենքային պայմանները:  Ուսումնական տարվան պատրաստվելիս բոլոր տեսակի շեմերը վերացան, հարթեցվեցին, շենքի ներսում սյուներին ամրացված մետաղական պատվանդանները,  ճնշող, լույսը փակող պատերը,  դուրս եկան՝ ավելի հարամարավետ, ավելի շատ լույս, ավելի թափանցիկ, ավելի կանաչ, բաց, հարմարավետ անցումներով, անսահմանության պատրանք ստեղծող, թերապևտիկ միջավայրը ընդունեց իրեն, իր բովանդակությունը ընտրած սովորողներին: Մեծ խումբ նոր սովորողներ, կարճատև բացակայած սովորողների վերադարձ: Տարբեր վարքեր, տրամադրություններ, վախեր, սովորույթներ, խոսք և էլի….:

Առաջին դասարանի դասվաի դերը ստանձնեց ամառային ճամբարով փորձառություն անցած, Արագածի գագաթները նվաճած Մարինե Մխիթարյանը: 22 հոգանոց դասարանը հենց սկզբից էլ պարզ դարձավ, որ խասյաթով, ակտիվ, գերակտիվ հավաքանի է: Դասարանում ընդգրկվել էին նաև երկու գնահատման կենտրոնվ անցած առանձնահատուկ կարիքով սովորողներ՝ Բալյան Գևորգը/շարժողական ֆունկցիայի խանգարմամբ/ և Ծատուրյան Ասլանը/զարգացման գլոբալ խաթարում/: Երկուսն էլ անցել էին մուտքի ճամբարով, թեև Ասլանի մայրիկը, լիարժեք չէր ներկայացրել Ասլանի դժվարությունները: Սեպտեմբերի առաջին օրերին և Գևորգին և Ասլանին ուղեկցեցին ծնողները՝մայրիկները: Գևորգի մայրիկին  հղիության հետ կապված փոխարինեց տատիկը, իսկ Ասլանին մայրիկին դասվարը, մինչև մեր առաջարկով փոխարինելու եկավ կրթահամալիրի Գեղարվեստի դպրոցի շրջանավարտ, կրթահամալիրում աշխատելու հայտ ներկայացրած՝ Նարինե Պողոսյանը: Նարինեի մուտքով սկսվեց դասվար և ուղեկցող խնամակալ համագործակցությունը: Նարինեն մասնագիտությամբ հոգեբան մանկավարժ է: Ամեն օր, ժամը՝ 09:00-17:00 աշխատակազմը իր աչքի առաջ ուներ մի տեսարան՝ մինչև վերջ բարեխիղճ աշխատանք, անդադրում հոգատարություն, համագործակցություն, մասնակցություն, լիարժեք ներառում: Ասլանը Նարինեի միջոցով, դասարանի հետ միասին մասնակցում էր առավտյան ընդհանուր պարապմունքին, լողին, հեծանվավարությանը , ճամփերդություններին և այլն:

մասնակցություն, համագործակցություն և հավասարություն

 

Ժամերգությունը` հակաբացիլ աղմուկին

23515657_1689163781135771_64164333_n

Թբիլիսի մեկնող  նախագծային խմբի մասնակիցներից էի:

Երկու նախագիծ էի ներկայացնում. մեկը Դպրոց-պարտեզ կրթահամալիրային մոդելն էր, մյուսը՝ «Գետը համայնքում» նախագիծը:

Նախապատրաստական աշխատանքային շաբաթը լավ հարթակ էր մասնակիցների հետ ծանոթանալու համար, քանզի ոչ բոլորին գիտեի:

Читать далее

Заметка

 

Ամփոփելով տարին՝ նախ կառանձնացնեմ մեր ձեռքբերումները: Ինչո՞ւ մեր, քանի որ իրականում հենց այդպես էլ կա, ամեն ինչ մեզ մոտ  ստեղծվում է խմբային աշխատանքի, մտածողության, քննարկման արդյունքում: Դա իմ ամենակարևոր ձեռքբերումն է, որը հիմք է աշխատանքիս, ստեղծագործելուս համար:

«Առաջնորդություն և խմբային աշխատանք», քանզի  «ոչ ոք չի կարող միայնակ սիմֆոնիա կատարել այն նվագելու համար պահանջվում է մի ամբողջ նվագախումբ»:

Դա կոչվում է  «Synergize» կրեատիվ համագործակցություն՝ ստեղծագործական համագործակցություն,  որը կատարյալ մոդել է նախագծային ուսուցման համար: Խմբային աշխատանք, լայն աշխարհայացք, նյութի ընտրություն, քննարկում, բեմադրության ոճի ընտրություն, շարժման ծնունդ և այլն: Այս դեպքում միասին ընտրել, հայտնագործելը շատ ավելի արդյունավետ է, քան առանձին: Հենց տարբեր հայացքների, երևակայության հակասությունների ընթացքում են նորը գտնելու հնարավորությունները աճում,  և այդ ընթացքում արժևորում ես յուրաքանչյուր սովորողի մտավոր, էմոցիոնալ և հոգեբանական մտքերը:

Առաջին ձեռքբերումս դարձավ մոդել նոր կիսամյակի աշխատանքները կազմակերպելու համար:

Դիջիթեք 2013-ին մասնակցեցինք  «Տարվա եղանակները» հոլովակով, «Նրանք ևս հասարակության լիարժեք անդամներն են»  սոցիալական գովազդով:

  • Թղթե թատրոնը  նոր ձևաչափ էր մեր խմբի համար: «Թղթե թատրոնը» ծնվեց կրթահամալիրում իմ երկրորդ ծնունդից հետո, երբ հուսահատված և անկումային տրամադրությունից  ուզում էի թողնել սիրելի և շատ հարազատ կրթահամալիրը: Սակայն ժամանակին հետ կանգնեցի այդ մտքից,  որում  շատ կարևոր էր  տիար Բլեյանի, իմ ավագ քույրիկի՝ Լուսինեի, տ. Սոֆյայի և իմ  սովորողների դերը: Այդքանով կարևոր է « Թղթե թատրոնի» արժեքը ինձ համար: Երկու աշխատանք այդ ժանրում՝ « Կիկոսի մահը»,  որը ներկայացրեցինք Թումանայանական օրերին , և  «Էմալե պրոֆիլը Ձեր»՝  ձոն կնոջը նախագծի ժամանակ: Այս ժանրում նաև աշխատել եմ Մանկավարժական համալսարանի ուսանողների հետ, ովքեր փորձառություն էին անցնում մեր կրթահամալիրում:

Մարտին «Շրջիկ թատրոն»  նախագծով մեկնեցինք Թբիլիսի: Այս ձևաչափով դեռ ելույթներ չէինք ունեցել: Ամեն ինչ շատ մոբիլ էր. ելույթներ փողոցներում, Թբիլիսիի թիվ 98  դպրոցում, «Հայարտ» տանը, Բուսաբանական այգում և այլն: Բացի բազմաթիվ էտյուդներից այս նախագծի ընթացքում կառանձնացնեմ «Կյանք» թատերական ֆլեշմոբը, որը ցուցադրեցինք Մցխեթայում:

Հաջողված էր նաև էկոտուր 2013- ին  «Ոչ ծխախոտին» պարային-մնջախաղային համարը:

«Կենսամշակությաին արշավ Շուշի» նախագիծն իրականացվեց մայիսի վերջին: Շուշիի Նարեկացի մշակութային կենտրոնում , որտեղ ներկայացրեցինք մի շարք էտյուդներ, պարային համարներ և «Շշնջացող ավերակներ» մնջախաղային կոմպոզիցիան:

Մայիսի 31-ին  «Բեստ Վեստերն Կոնգրես» հյուրանոցում մասնակցեցինք

« Երեխաներ առանց ցավի» բարեգործական ակցիային, ներկայացրեցինք «Կյանք» ֆլեշմոբը և «Ռեստերանում» էտյուդը: Մեզ պարգևատրեցին պատվոգրով մասնակցության համար:

Հունիսի 17-ից -21-ը  մեկնարկեցինք  «Հունիսյան թատերական ստուգատեսը»: Ստուգատեսն ուներ ձեռքբերում կազմակերպաման մեջ: Բացի այն ,որ ժանրային, տարիքային  սահամանափակումներ  չէինք դրել, այլ նաև տեղի սահամանափակում չկար: Թատրոնի խումբը իր ելույթները ներկայացրեց Գեղարվեստի ներքին բակում: որը բավականին կոնցեպտուալ և հաջողված էր:

Ֆիլմերի փառատոնին մեր ներկայացրած անիմացիոն ֆիլմը,որն էր Եղ. Չարենցի «Էմալե պրոֆիլը Ձեր », արժանացավ մրցանակի:

Հուլիսի 26-ին մասնակցեցինք  Ծաղկունքի բաց դպրոցի «Գյուղական              ագրարային դպրոց. կայացում, հեռանկարներ» կլոր սեղանին: Կրթահամալիրը կլոր սեղանին ուներ  ելույթ՝ «Բնապահպանական նախագծերի իրականացումը կրթահամալիրում»: Մենք Ծաղկունքում ներկայացրեցինք Գեղարվեստի ավագ դպրոցը և ունեցանք մի քանի ելույթ:

Ամռան ընթացքում  սովորողների հետ առցանց  կարդում, քննարկում էինք մի շարք պիեսներ նոր ուսումնական տարվա համար: Ի վերջո ընտրեցինք  իմ անչափ սիրելի ավագ ընկերոջ՝ Արման Գրիգորյանի օգնությամբ Ջեյմս Սոնդերսի «Պատից այն կողմ» պիեսը:

«Գիտելիքի օրը» կրթահամալիրում, որպես պատասխանատու մենք էինք՝ թատրոնի մեր խմբով: Պատասխանատվությունը մեծ էր, քանի որ այդ օրը կրթահամալիր էր այցելելու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը: 1991թ.-ի սեպտեմբերի 2-ը նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) կազմավորման օրն  էր, այդ իսկ պատճառով  թատրոնի խումբը ներկայացրեց   «Շշնջացող ավերակներ» մնջախաղային կոմպոզիցիան:

Պատասխանատուն էինք նաև սեպտեմբերի 4-ի Կրթական շքերթի, որի ընթացքում ներկայացրեցինք «Ծնունդ» թատերական էտյուդը:

Աշնանային ուսումնական արձակուրդի ընթացքում թատրոնի խումբը  և Տիգրան Հայրապետյան գրադարանը ,,Էդիթ Պրինտ,, հրատարակչության հետ միասին սկսեցին նոր նախագիծ: Վիլյամ Սարոյանի «Փող սարքելը» ժողովածուի  հայերեն թարգմանությամբ նոր հրատակության շնորհանդեսին, թատրոնի խումբը հանդես եկավ երեք պիեսների ներկայացմամբ ՝«Փող  սարքելը», «Ընթերցողն ու գրողը», «Վարսահարդարում»: Այս օրերի մասին սովորողները արձագանքեցին իրենց բլոգներում,կիսեցին իրենց ապրումներն ու հույզերը՝

Դավիթ Խալաթյան

Հայկ Գրիգորյան

Անի Ակկամ

Սեբասատացու օրերին  արդեն կրթահամալիրում ներկայացրեցինք վերը նշված պիեսների ցուցադրումը, ինչպես նաև դեռ ամառվանից նախաձեռնած  Ջեյմս Սոնդերսի «Պատից այն կողմ»  ֆանտաստիկ ռեալիզմի ժանրային առանձնահատկություններով ստեղծված մի ներկայացում որի բովանդակության զուգահեռ շարունակությունը՝ մուլտիմեդիան էր: Պիեսից դուրս էր հանված միայն միտքը: Ես սիրեցի և՛ գործը և՛ խաղը…

«Բարև պարոն Պիկասսո» նախագծին թատրոնի խմբի սովորողները մեծ մասնակցություն ունեցան: Նախ ծանոթացանք Պիկասսոյին որպես դրամատուրգ : Մեծ էր ցանկությունը բեմադրելու, սակայն  պիեսները ունեին տարիքային ցենզ,սակայն սովորողներս չհուսահատվեցին և այս անգամ հանդես եկան որպես և՛նկարիչ և ՛ քանդակագործ: Հաջողեցինք նաև այս նախագծում:

Ամանոր: Նոր նախագիծ. շրջիկ թատրոնը ամանորյա ներկայացումով «Ծննդյան գիշերվա հրաշքը» շրջեց կրթահամալիրի բոլոր կրտսեր դպրոցներով, մասնակցեցինք  նրանց դիմակահնդեսներին  և  կրթահամալիրի բոլոր փոքրիկներին պարգևեցինք ամենակարևոր նվերը՝ ժպիտ

2013-ը  շատ հագեցած էր, բայց կիսատ մնացին շատ նախաձեռնություններ,նախագծեր, որոնք կիրականացնենք 2014-ին՝ Ջ. Սելինջերի «Եվ այդ շուրթերը, աչքերը կանաչ» ներկայացումը, որի փորձերը սկսել էինք, «Նամակներ անցյալից»,  որը գրական թատրոն է, մոնոներկայացումներ և այլն:

Խնդրանք ՝տվեք մեզ շարժական շիրմաներ:

Սա էլ Ուսումնական թատրոնի բլոգի հղումը՝ տե՛ս այստեղ

Դիջիպատում