Ուսումնական Վաղարշապատ; Մեկնարկ

ազգրագրություն

հնագիտություն

երաժշտություն.

թատրոն

մեդիատեխնոլոգիաներ.

կերպարվեստ-դիզայն-տեխնոլոգիա

«Գետը համայնքում»

Ծառերը, թառմաները բնության հուշարձաններ

հեղինակային կրթական ծրագրով նախադպրոցական, լրացուցիչ կրթության, մշակութային հաստատությունների հետ կրթական փոխանակումներ

Նախագծի իրականացման մեջ կրթական փոխանակումների ծրագրով կարող են ներառվել Էջմիածնի, Արմավիրի մարզի հանրակրթական հաստատությունները՝ սովորողների-ուսուցիչների խմբերով, նախադպրոցական, լրացուցիչ կրթության հաստատությունները։