Վարչական խորհուրդ

8dbe3bbb183df3833f801e2c2f7df5af

Աշուն 2018․ ըստ դպրոցների պարտիզապուրակային ուսումնական աշխատանքների ծրագիր-կազմակերպում

Դպրոցի տարածքում, բակում միջավայրի խնամքի, կանաչ օազիսների ստեղծման աշխատանքներ՝

  • Ճիմապատում
  • Սերմնացան. Մարգագտեինների ձևավորում
  • -Ծառատունկի իրականացում
  • Ծաղկատունկի իրականացում
  • Կանաչ պատի ստեղծում
  • Տնկարանի ստեղծում, համալրում
  • Կոմպոստ

Այլ նախագծեր՝  Ծառերը որպես բնության հուշարձաններ, Թարմաներ, դարավանդներ, քարափներ

  1. Ուսումնական պլանի, նրա պարզաբանումների, ուսպլանին առնչվող կարգերի պահանջներով ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման խոչընդոտներ, այդ թվում՝ թվային միջոցներ, ուսումնական այլ գործիքներ-պիտույքներ, պակասող ուսուցիչներ ․․․

Խմբասենյակների պրոեկտորների լամպերը նստած են, էլեկտրոնային գրատախտակի պատկերի հստակ չէ երևում

  1. սովորողների և աշխատողների սննդի կազմակերպումը, ընդմիջումների կազմակերպումը

Այն սովորողները ովքեր օգտվում են երկարացված օրվա ծառայությունից նրանց սնունդը կազմակերպում է դպրոցը, մյուս սովորողները իրենց հետ բերում են տանից կամ օգտվում են դպրոցում վաճառվող տեսականուց:  Դասավարները սնվում են սովորողների հետ միասին՝ նախաճաշի ժանին: Դասավանդողները օգտվում են վաճառքի տեսականուց կամ հարակից խանութներից:  Լինում է հաճախ, երբ երկարացված օրվա սնունդից օգտվում են բոլոր դասավանդողները/ճաշի ժամին/:

  1. շուրջտարյա ուսումնական գործունեություն Արատեսում և Սևանի Ժայռում

Սեպտեմբերի 21-ին Հյուսիսային դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիների մի խումբ կլինի Արատեսում հայրենագիտական, մշակութային նախագծով: