Երևան 2800. Մուտքեր դեպի կիրճ՝ Նազելի բնակարան ենթանախագիծ

b350f453a2cd17e294b255a4380db1793af2d854

http://maps.yerevan.am/en/Main/adventurous-recreational-sports-investment-project-in-hrazdan/

Նախագծի նկարագրություն.

«Գետը համայնքում» և «Երևան 2800» նախագծերի շրջանակում  Հրազդան գետի կիրճի երևանյան հատվածի բնապահպանական ընդհանուր վիճակի ուսումնական հետաքննություն, գործողությունների մշակում՝

  •  գրական
  • մշակութային
  • հայրենագիտական
  • քաղաքաշինական
  • բնապահպանական

Երևանյան հատվածում դեպի կիրճ  մուտքերի, կածանային հատվածների  ուսումնասիրություն, ջրանցքների դիտարկում, ծանոթացում, քարտեզագրում, դրանց մաքրման կարևորության գնահատում,  էկոլոգիական խնդիրների արձանագրում,  կիրճի շահառուների բացահայտում, քաղաքաշինական խնդիրների բացահայտում, , ժայռամագլցման,  մարզական խաղերի, լողափային գյոլերի, որպես վրանային ավանի /քեմփինգ/ հատվածների բացահայտում, գործարկում, նախագծի պատասխանատու դասավանդողների և սովորողների նախագծային խմբերի ձևավորում, համայնքային համագործակցություն: