Հանդիպում բնապահպանության նախարար Էրիկ Գրիգորյանի հետ

C917080C-0C16-4E2E-AF4F-44BCD12C5598

Օգոստոսի 1-ին ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունում տեղի ունեցավհանդիպում նախարար Էրիկ Գրիգորյանիև կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանիմիջև։ Կրթահամալիրի տնօրենըներկայացրեց մի շարքբնապահպանական ուսումնականնախագծեր, որոնց արդյունավետզարգացումը պահանջում է նաևբնապահպանության նախարարությանակտիվ մասնակցությունը, համագործակցությունը։

Читать далее