Կանաչ տարածքների ոռոգման մասին

Հյուսիսային դպրոց

 

Հյուսիսային դպրոցի բակը ջրվում է շաբաթական 2-3 անգամ: Ոռոգման ջուրը գալու դեպքում ջրելը պարտադիր է: Երկուշաբթիից ուրբաթ մինչև ժամը 17.00, շաբաթ՝ 14.00, բակը ջրելու պատասխանատուն այգեպանն է, մնացած օրերին, ժամերին՝ դպրոցի բակապահ պարտիզպան : Կազմված է տեղեկանք, որը տեղադրված է գրասենյակի SkyDrive-ում, որտեղ պատասխանատուի տեղեկացմամբ գրասենյակի ղեկավարը համապատասխան գրանցում է անում:
Ջրելու գրաֆիկը խախտելու դեպքում ըստ կարգի գրանցվում է արտակարգ պատահար:

 

Ամսաթիվ Ջրող Ջուրը Նշումներ
ոռոգման խմելու
06.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-12:30
19.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-12:00
20.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-12:00
23.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-12:00
24.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-11:00
27.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-12:30
29.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-14:30
29.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-14:30
30.03.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-13:30
03.04.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-16:30
04.04.2018. Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-14:30
05.04.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 9:30-14:30
06.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

 

1

07:00-09:00

9:30-16:30

07.04.2018 Բաբայան Սուրիկ

Հովհաննես Անտոնյան

1 07:00-09:00

9:30-16:30

09.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

 

1

07:00-09:00

9:30-16:30

10.04.2015 Բաբայան Սուրիկ

Հովհաննես Անտոնյան

1 07:00-09:00

9:30-16:30

11.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

 

1

07:00-09:00

9:30-16:30

12.04.2018 Բաբայան Սուրիկ

Հովհաննես Անտոնյան

1 07:00-09:00

9:30-16:30

13.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

 

1

07:00-09:00

9:30-16:30

14.04.2016 Բաբայան Սուրիկ

Հովհաննես Անտոնյան

1 07:00-09:00

9:30-16:30

16.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

 

1

07:00-09:00

9:30-16:30

17.04.2018 Բաբայան Սուրիկ

Հովհաննես Անտոնյան

1 07:00-09:00

9:30-16:30

 

18.04.2018

Հովհաննես Անտոնյան 1/15րոպե/  

1

07:00-09:00

 

19.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

1 / 09:30-ից  

1/

 

07:00-09:00

 

20.04.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1
23.04.2018 Վարդանյան Արմայիս

Հովհաննես Անտոնյան

1  

1

07:00-09:00

9:30-14:30

28.04.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 09:00-17:00
03.05.2018 Բաբայան Սուրիկ

Հովհաննես Անտոնյան

1  

1

08:00-09:00

15:00-18:00

04.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 10:00-10:30
05.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 09: 45-17:00
08.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 13:00- 17:30
16.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 13:00-18:00

 

17.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան

Բաբայան Սուրիկ

1 13:00-19:30
18.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 08:45-18:00
25.05.218 Հովհաննես Անտոնյան 1 09:15-18:00
29.05.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 09:15-18:00
05.06.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 13:00-18:00

 

06.06.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 13:00-18:00

 

08.06.2018 Հովհաննես Անտոնյան 1 13:00-18:00

 

09.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
10.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
11.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
12.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
13.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
14.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
15.06..2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
18.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 13:00-18:00
19.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 07:00-09:00
20.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 9:30-14:30
21.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 9:30-14:30
22.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 9:30-14:30
23.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա 1 1 06:30-17:30
25.06.2018 Ղեվոնդյան Գրիշա

Բորիկյան Լևոն

1 1 06:30-17:30
26.06.2018 Բաբայան ՍուրիկԲորիկյան Լևոն

Ղեվոնդյան Գրիշա

1 1 06:30-09:00

9:30-17:30

27.06.2018 Բաբայան Բորիկյան ԼևոնՍուրիկ

Ղեվոնդյան Գրիշա

1 1 06:30-09:00

9:30-17:30

28.06.2018 Բաբայան Սուրիկ

Բորիկյան Լևոն

Ղեվոնդյան Գրիշա

1 1 06:30-09:00

9:30-17:30

29.06.2018 Բաբայան ՍուրիկԲորիկյան Լևոն

Ղեվոնդյան Գրիշա

1 1 07:00-09:00

9:30-17:30

02.07.2018 Բաբայան Սուրեն

Ղեվոնդյան Գրիշա

Բորիկյան Լևոն

1 1 05:00-08:30

06:30-17:00

9:30-17:30

03.07.2018 Բաբայան Սուրեն

Ղեվոնդյան Գրիշա/այգեպան/

Բորիկյան Լևոն/այգեպան/

1 1 05:00-08:30

06:30-17:00

 

09:00-17:00