Կառավարման Խորհրդի օրակարգ

af7a381aa118bd2879045a98a115f68a

 

Հյուսիսային դպրոցի կանոնադրություն

1-3-րդ դասարան 2018-2019

4-5-րդ դասարանների ուսումնական պլան

5 տարեկանների ուսուցման պայմանագիր

Ուսումնառության պայմանագիր 1-5-րդ դասարան