Պողոս Առաքեալի առաջին թուղթը կորնթացիներին, Գլուխ ԺԳ

Фото Gustav Klimt Art.

 

Հիսուս Տերն ասում է. «Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամների համար» (Հովհ. 15:13):

Читать далее

Реклама