Խնամքի մանկավարժություն. Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ

Դիպլոմային աշխատանք

Պարտիզապուրակային շինարարություն

Ղեկավորելով Կրտսեր դպրոցի ուսումնական ծրագիրը` անմիջական անհրաժեշտություն համարեցի ամբողջացնել կրթությունս, գիտելիքներս պարտիզապուրակային մասով: Ինչո՞ւ անհրաժեշտ համարեցի: Քանի որ հեղինակային մանկավարժության հիմքում բացառիկ, առանցքային դեր ունի միջավայրային կրթությունն իր ազդակներով:
Ազատ, ինքնուրույն, անկաշկանդ անհատականություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է բաց, ներառական, բնական Պիտերպենյան արգելոցային միջավայր:

Читать далее