Գրական պատումի (թատրոն նախագիծ)

IMG_1849

 

Մասնակիցներ` դասավանդողներ
Նախագծի տևողությունը՝  հունիսի 20- 25

Ծրագրի նպատակը՝ խոսքի մշակույթի ձևավորում և զարգացում

Նախագծի  իրականացման ընթացքը՝  Շունչ, ձայն-հնչյուն-բառ-խոսք

ա.Մասնակիցը տիրապետում է  շնչելու ճիշտ կանոններին, ձայնին:

բ. Ստոծանիով շնչելու կանոններ

գ. Լրիվ շնչառություն, շունչ, շնչառական կանոններ՝ վարժություններ

դ. Բերանային ապարատի վարժություններ, լեզվամկանի մարզում

ե. Գրական նյութի ընտրություն, խոսքի մշակում

զ. Ձայանգրություն ձայնագրման ստուդիայում

 

 Ստեղծագործությունը 

«Երգ երգոց»

Արդյունքում

Գրական թատրոն (տեսաձայնագրություն) Գեղարվեստի բացօթյա էստրադա