Հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակների մայիսյան ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ բաց հավաք

set_character_style_0-300x287.jpg

Մայիսի 2, 3, 4

Երգ երգոց. նախագծի ընդհանուր նկարագրություն

Աշխատանքի երկու ուղղություններ

Առաջին ուղղություն
Նախապատրաստական փուլ տևում է մինչև մեկ շաբաթ: Կախված ընթերցվող գրաբար տեքստի բարդությունից՝ երբեմն ավելի երկար
Ավագ դպրոցի սովորողները նախօրոք պատրաստվում են. ծանոթանում են տեքստին, տանը և դպրոցում ընթերցում են, իսկ պատրաստ լինելուն պես ձայնագրվում:

Читать далее